Varelevering

Leveringsadresse: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo / Maks høyde på biler: 3,30

Det er satt opp bom for biler ned til varemottaket.
NB! Kun traller med myke hjul må benyttes inne på Oslo S! Dette for å beskytte gulvet inne på stasjonen.
– Varer som skal leveres til butikker og øvrige leietakere på Oslo S skal leveres på varemottaket under Oslo S, eventuelt gjennom vareleveringen på Byporten.
– Det er ikke tillatt å kjøre inn til Flytogterminalen ved øvre drosjetorg eller Jernbanetorget.

Kjørebeskrivelse for varelevering:
– Det er skiltet til Trelastgata ved Nordenga bru i krysset Dronning Eufemiasgate / Kong Håkon 5.s gate
– Trelastgata går langs spor 19 mot Oslo S og ender inn under stasjonen. Ring på calling til vaktsentralen.
– Følg veien under Oslo S til enden, helt frem til miljøstasjonen. Her er varelevering med løftebord.

NB! Det er kun en og samme inn- og utkjørsel for både varer og avfall på Oslo S. Kjøretøy må ikke hensettes her over lengre tid.