Sporet – Kirkens Bymisjon

Sporet vil med sin tilstedeværelse være synlig og tilgjengelig for alle som ønsker det. Vi tilbyr deg:
– råd og veiledning
– stille rom
– samtale
– lystenning
– følge til øvrig hjelpeapparat
– omsorg

Sporet finne du i 2. etasje i hovedhallen på Oslo S, bak Cafe Opus.