Miljø – redusert energiforbruk

I snart 10 år har det blitt arbeidet systematisk og målbevisst med energibruken på Oslo S – og det har gitt resultater!

ENERGIFORBRUKET HAR GÅTT NED MED OVER 45 %!

Bygningsmassen, bestående av nesten 70.000 m² totalt, har et oppvarmet areal på nesten 60.000 m². Det er en svært varierende bygningsmasse der de eldste delene stammer fra midten av 1800-tallet, og de nyeste delene er bygget 150 år senere.

Først og fremst takket være en engasjert driftsorganisasjon og en byggeier som har vært villig til å satse, har vi klart å redusere energibruken fra nærmere 500 kWh/m² i 1999 til 266 kWh/m² i 2006. Årlig totalforbruk utgjør nå omtrent 15 millioner kilowatt-timer (15 GWh). Forklaringen ligger i etablering av energiledelse i organisasjonen og gjennomførte enøk-tiltak. En god drifting er viktig, der ukentlig detaljert overvåking av energibruken er essensielt for å ha kontroll og mulighet til å arbeide med avvikene i en såpass teknisk komplisert og mangfoldig bygningsmasse med mange leietakere.

Det gjennomføres kontinuerlig energiprogrammer i bygningsmassen til ROM Eiendom for å redusere energiforbruket. I tillegg til egen organisasjon/driftsselskap har vi benyttet ekstern kompetanse der rådgivningsfirmaet Entro hele tiden har vært en viktig samarbeidspartner. Siden 1999 har det statlige foretaket Enova vært en økonomisk bidragsyter med tilskudd til gjennomføringen av enøk-tiltak.

Det er gjennomført flere enøk-analyser på Oslo S. Aktuelle enøk-tiltak er avdekket og beregnet. Ett av tiltakene på et tidlig tidspunkt var innføring av sentral driftsstyring, noe som gir bedret oversikt i denne mangfoldige bygningsmassen og mulighet for å styre de ulike tekniske installasjonene optimalt.

Øvrige tiltak er utført på flere områder, f.eks. nye energieffektive rulletrapper/bånd, propellvifter i taket, behovstyring av varme- og ventilasjonsanlegg, oppgradert styringsautomatikk på snøsmeltingsanlegg, nytt kjøleanlegg for å nevne noen.

Resultatene på Oslo S er blitt lagt merke til.

I egen organisasjon er selvsagt de fremragende resultatene på Oslo S blitt lagt merke til, men også eksternt har innsatsen blitt honorert:

– I 2004 mottok Oslo S eiendomsbransjens miljøpris under Citykonferansen grunnet bl.a. miljøarbeidet og betydelige reduksjoner i vann- og energiforbruket.

– I 2005 ble NSB tildelt Enovas «1000beinprisen» for Oslo S sin energifokus, energiløsninger og oppnådde resultater.