Funksjonshemmede

For funksjonshemmede er Oslo S utstyrt med mobile ramper for rullestolbrukere. Rampene betjenes av konduktørpersonalet og gir tilgjengelighet for rullestolbrukere til lokaltogene av type 69. Oslo S har også kart i punktskrift ved hovedinngangen. Ledsagertjeneste kan bestilles samtidig som billetten, senest kl 21 dagen før avreise. Kundetelefon: 815 00 888