Ninas kamp

Ninas kamp

Noen vil ha det til at Nina Jensen er den snille søsteren til Siv Jensen. Selv er miljøaktivisten mest opptatt av å være til stede i livet, og bruke tiden godt og kjempe for det hun tror på.

Nina Jensen kommer fra en familie av sterke kvinner. Oldebarn av den kjente norske feministen Betzy Kjelsberg, en bauta i den norske kvinnebevegelsens historie. Oppdratt av en alenemor som for å få endene til å møtes startet sin egen bedrift i en alder av 52 år. Søster av Norges finansminister Siv Jensen.

Les siste nummer av Oslo S-magasinet her

– Min mor har utvilsomt vært en kjempeinspirasjon, hun har lært oss livets brutale sannhet: ingenting kommer gratis, hardt arbeid tar deg dit du skal og at alt er mulig. Selv når livet ser mørkest ut og ting er ekstremt vanskelig, så finnes det løsninger.

En lærdom som kan komme godt med når livet er som hardest. Slik som for ett år siden. Da Ninas samboer gjennom ti år ble rammet av hjernekreft, og den nybakte familien måtte kjempe sitt livs viktigste kamp. Samboeren gjennomgikk flere operasjoner, han kom seg på beina og hverdagen kunne igjen fortsette.

Forelsket i havet

Marinbiolog, miljøaktivist, tidligere leder av WWF Verdens naturfond og nå administrerende direktør for REV Ocean («REV» – forkortelse for research, expedition og vessel. Red.anm.) som investor, industribygger og milliardær Kjell Inge Røkke har etablert for å bidra til blant annet å redde havet fra forurensing – og plast. For Nina har det alltid vært klimakampen som har stått sentralt. I følge henne påvirker den alle de andre temaene vi bryr oss om.

­– For meg som marinbiolog finnes det ikke noe tvil om at det er klimaendringene som er viktigst, og ikke minst den litt mindre kjente CO2-effekten havforsuring. Havforsuring betyr kort og godt at havet tar opp en veldig stor andel av CO2 utslippene våre. CO2 løser seg opp i sjøvannet og gjør at pH-verdien endrer seg og bidrar til at organismer som bygger skjelett og skall av kalsium og kalsiumkarbonat ikke lenger klarer det. Du kan tenke deg en tørr kjeks som du knuser inni hånden. Det er det som skjer med plankton, med korallrev, med selve grunnbasen i havet og som er livsnødvendig for alt vi driver med på denne kloden.

Engasjementet for havet kom allerede i barndommen.

– Jeg har alltid vært fascinert av livet i havet. Alt liv på denne planeten oppstod der. Det er tilsynelatende endeløst og gigantisk. Det er så mye vi ikke vet. Det er en helt annen verden enn vi beveger oss i hverdagen, og et fantastisk sted å flykte ned i på mange måter. Det å oppleve en helt annen verden, se ting man ikke engang visste at fantes. Og når du har forelsket deg i livet i havet og alt som lever der, da er veien veldig kort til å ønske å ta vare på det.

– Det er noen som hevder du er den snille søsteren til Siv Jensen.

– Det må jeg si meg helt enig i.

Svaret kommer kontant og med et glimt i øyet.

– Men hvordan kan det ha seg at to søsken som vokser opp sammen kan utvikle det mange vil karakterisere som to diametralt ulike verdisett?

– Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det. Vi har veldig ulikt politisk ståsted og tilnærming til hva som er viktig for verdens utvikling, men vi har utvilsomt et veldig likt grunnleggende verdisett. Vi er begge ambisiøse, kjemper for det vi tror på, er sta, vi gir oss ikke, og vi har lyst til å bruke tiden vår på å gjøre en forskjell. Så har vi valgt litt ulikt, Siv har vært mye mer politisk aktiv enn meg. Jeg har vel mer påvirket politikken fra utsiden, men både Siv og jeg har det samme gode lynnet i bunn.

– Hvordan forløper familieselskapene seg? Blir du noen gang fristet til å gi henne et ekstra stort glass rødvin og snike til deg hennes underskrift på miljøforpliktende tiltak?

– Vi prøver etter beste evne å unngå politiske diskusjoner, og det er jo fordi vi vet veldig godt hva den andre står for, og har gjensidig respekt for det. Men det er ingen tvil om at jeg jevnlig forsøker å sende gode drypp med informasjon og snakke om de temaene som jeg er opptatt av.

– Så du driver faktisk med litt skjult reklame?

– Ja, det er klart det. Prøver å selge et budskap. Det er vel det vi alle driver med på ett eller annet nivå. Men politiske diskusjoner har vi vel bare hatt en eller to ganger, og det…

– Endte det i slåsskamp?

– Nei, men det var ikke bra for å si det sånn. Men jeg tror det er utrolig viktig å respektere at folk er forskjellige, at man har ulike standpunkt. Og det er ikke sikkert at det du står for er det riktige, selv om det selvfølgelig føles slik. Jeg tror verden hadde vært et mye bedre sted om flere var villige til å akseptere og respektere at folk er forskjellige og har ulike meninger.

Nina Jensen i dykkeutstyr

Forlot WWF for å jobbe for Røkke

Nina Jensen er kanskje ikke det man tradisjonelt forbinder med en miljøaktivist. I 2018 startet hun sammen med Kjell Inge Røkke i REV Ocean. Kjell Inge Røkke, en av Norges rikeste menn, som har bygget opp sin formue på fiske og utvinning av olje og gass, men som nå etter sigende ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Et samarbeid mange miljøforkjempere har uttrykt skepsis mot. Samtidig er han den eneste personen i Norden som har forpliktet seg til å gi bort mer enn halvparten av formuen til gode formål gjennom Bill Gates sitt «Giving Pledge»

REV verdens største forskningsskip

– Folk har en tendens til å henge seg opp i enkelte gamle historier, og være preget av janteloven og ikke like at folk lykkes. Det som er viktig å tenke på er at Kjell Inge Røkke er en stor og viktig arbeidsgiver i Norge, en av dem som kanskje betaler mest skatt. Og sånn sett har han gitt betydelige bidrag til det norske samfunnet. Det er Ingen tvil om at mange har sterke meninger om ham. Men jeg må si at ingen person jeg har møtt har overrasket meg mer positivt enn Kjell Inge Røkke. Han er oppriktig bekymret for det som skjer med livet i havet, og er mest opptatt av å gjøre en forskjell, og ikke nødvendigvis av å få applaus i media.

Sjef for verdens største forskningsskip

REV Ocean er i full gang med byggingen av verdens fremste og største forskningsskip. Skipet forventes ferdigstilt i 2021 og skal i tillegg til å drive forskning kunne ta med seg plastsøppel og brenne det om bord uten giftige utslipp. Utstyret på skipet skal kunne foreta målinger både i atmosfæren og i havet, helt ned til 6.000 meters dyp og ha plass til 60 forskere. Målet er å legge til rett for økt kunnskapsinnhenting, samle alle data om havet, dele kunnskap med norske og internasjonale aktører og sammen finne konkrete løsninger.

– Kort fortalt er målet med skipet å redde livet i havet, løse plastproblemet og sørge for at vi ikke taper mer verdifull natur. Vi må sørge for at fiskebestandene øker og ikke reduseres og finne gode løsninger på hvordan vi skal håndtere klimautfordringen i havet.

Vil bygge Verdenshavenes hovedkontor

Sammen med Kjell Inge Røkke lanserte Nina Jensen planene om å bygge Verdenshavets hovedkontor på Fornebu. En mastodont på over 200 meter. Organisasjonen møtte kritikk fra både politisk hold og nærmiljø, ikke bare for byggets høyde, men også fordi mange mente det like gjerne kunne kalles et hotelltårn. I tillegg til kontorer for medarbeidere som jobber for å redde miljøet i havet, skulle nemlig bygget også huse kommersiell virksomhet som hotell, restauranter, skybarer, konferansesaler og utleieleiligheter, samt vanlig næringsvirksomhet.

Verdenshavenes hovedkontor

­– Først og fremst vil jeg si at disse kritikerne ikke har skjønt konseptet. De har ikke satt seg inn i hva bygget faktisk skal være. Jeg har stor forståelse for at det er mange meninger om arkitektur. Vi har vært opptatt av at det skal være et signalbygg som ikke spiser opp urørt natur. Men det er en gigantisk misforståelse at dette skal være et hotellprosjekt.

En tredjedel av bygget er satt av til hotell- og konferansefasciliteter som skal huse de store havkonferansene i verden og bidra til å samle viktige beslutningstakere for å diskutere viktige havrelaterte temaer. Hotelldelen skal både være for konferansegjester, men særlig for tilreisende haveksperter og forskere som skal komme og jobbe i bygget i f.eks. tre til seks måneder med helt konkrete problemstillinger.

Den andre tredjedelen skal brukes til havrelatert næringsvirksomhet, som kan dreie seg om alt fra hvordan bli kvitt mikroplast i havet og hvordan skape alternativer til den elleville plastproduksjonen som foregår i dag til å løse oppdrettsproblematikk.

Den siste tredjedelen betaler Kjell Inge Røkke selv for av sin private lomme for at NGOer, grundere, organisasjoner og andre skal få lov å sitte der gratis eller til svært begrenset leie. Målet er å bringe sammen mange ulike grupper – næringslivsaktører, politikere og grundere. Jeg mener dette er et utrolig raust prosjekt, og en ufattelig spennende mulighet for Norge til å sette oss på verdenskartet som verdens fremste havnasjon. Jeg er helt sikker på at kritikken vil stilne når bygget står oppe og vi får demonstrert hva vi virkelig kan få til.

Verdenshavenes hovedkontor

– Så de som kanskje kan innvende at du nå har gitt opp idealismen og ambisjonene på vegne av miljøet. De tar feil?

– Utvilsomt. Døm meg for de resultatene jeg skaper, ikke for en misforstått fordom mot en mann som Kjell Inge Røkke. Vi løser ikke de store utfordringene i verden med idealisme alene. Vi må få med oss og samarbeide med kapitalister, industrialister og næringsliv. Hvis ikke har vi ikke en sjanse. De tingene jeg har prøvd å få til i WWF i en årrekke, men som vi ikke har greid å få til fordi vi ikke har hatt finansiering eller teknologisk kompetanse er ting vi nå lanserer i tur og orden i den jobben jeg har nå. Og jeg føler jeg får til tusen ganger mer nå enn i den jobben jeg hadde i WWF. Med det sagt er det politiske arbeidet alle miljøorganisasjoner gjør for å påvirke politiske veivalg utrolig viktig. Jeg vil nå fokusere på å skape de konkrete løsningene havet trenger, sammen med utvalgte næringslivsaktører og ikke minst sørge for at mer global filantropi, altså penger fra rike mennesker går til å redde livet i havet.

– Hvilken rolle spiller det at Oslo er valgt til miljøhovedstad i 2019?

Dette er veldig positivt. Oslo har vært gjennom en minirevolusjon de siste årene, og alle de gode miljøtiltakene som rulles ut er det god grunn til å være stolte av. Derfor blir kommunevalget denne høsten ekstremt viktig. At folk faktisk stemmer på partier som ønsker å gjøre en forskjell for miljøet.

– Aner vi et lite spark til søster Siv der?

­– Dette er et gigantisk ballespark til alle partier som ikke har miljøet på toppen av agendaen.


Ingen vet hva som venter rundt neste sving

Når dette intervjuet blir gjennomført har Nina nylig fått vite at hennes samboer og far til deres ett år gamle sønn igjen har blitt alvorlig syk. Hjernekreften de håpte ble kurert for et år siden, har kommet tilbake. En ufattelig situasjon for alle som ikke står i det selv, og som definitivt krever styrke.

­

– Ingen av oss vet hva som venter rundt neste sving. Min sjelevenn gjennom tolv år har fått den mest alvorlige formen for hjernekreft. På en måte håper jeg det kan være til inspirasjon for andre. Det er så viktig å tenke gjennom hva man bruker tiden sin på. Det er så mange som venter på det perfekte øyeblikket. Det finnes ikke. Vær til stede i livet, bruk tiden godt. Jeg har alltid valgt å bruke tiden min på miljøkampen, og må akkurat nå kjempe en enda hardere kamp på hjemmebane. Men jeg er overbevist om at vi skal vinne begge.

Redaksjonen: Dette intervjuet ble foretatt i slutten av juni 2019. Nina Jensens samboer, Nicolai Roan, døde 39 år gammel av aggressiv hjernekreft en måned etterpå. Han etterlater seg samboer Nina Jensen (43) og sønnen Eik (1).