TV-aksjonen 2018. Vi ønsker oss et varmere samfunn.

TV-aksjonen 2018. Vi ønsker oss et varmere samfunn.

– Vi opplever at flere og flere føler at de faller utenfor samfunnet, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier Gudrun Brøvig Silde. Hun er Kirkens Bymisjons koordinator for årets TV-aksjon i Oslo, og teamleder for Sporet på Oslo S, en møteplass i regi av Kirkens Bymisjon.

– Forskjellene i Norge øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er, men om du er innenfor eller utenfor, sier Silde.

Målet med årets TV-aksjon er å legge til rette for flere møter, og pengene som samles inn skal gå til etablering av nye møteplasser og steder å sove, samt tilrettelegging av flere måltidsfellesskap og inkluderende fritidsinteresser for barn.

 

Sporet på Oslo S

En slik møteplass er Sporet, som ligger i annen etasje på Oslo S.

– Hit kommer det mennesker som føler seg utenfor i en eller annen sammenheng. Kanskje har de ikke noe sted å sove eller strever med rus. Det kan også være ensom ungdom som ikke har noen å dele tankene med, eller mennesker som har fått en alvorlig sykdomsdiagnose, forteller Gudrun Brøvig Silde.

– De fleste av oss har vi kjent på en eller annen form for utenforskap en eller annen gang.

På Sporet tilbyr Kirkens Bymisjon alt fra råd og veiledning, til samtaler og stillerom. Og de ansatte og frivillige kan også følge videre til samarbeidspartnere, som legevakt, NAV og kommunale og ideelle tilbud.

 

Vil avlive myter

Kirkens Bymisjon skal bruke tiden frem til aksjonen til å fortelle noen av historiene til menneskene som allerede har fått hjelp ut av ensomheten.

– Vi forteller om en virkelighet som ikke alle vet om. Enkelte myter er seiglivede, men vi erfarer at når vi slår hull på dem så reduseres fordommene i takt med den økende kunnskapen, sier Silde. Hun tror færre vil oppleve å føle seg utenfor, hvis vi får et varmere og rausere samfunn.

– Mange av oss har først og fremst kontakt med de som er like oss selv. Vi bor i de samme områdene, jobber med de samme tingene, og vi utfordres i liten grad til å møte folk som lever annerledes. I tillegg er arbeidslivet i dag mer spesialisert enn tidligere, med høye krav til produksjon og effektivitet, og sosiale medier kan gi et inntrykk av at «alle andre» er så sosiale og vellykka.

 

Forventer engasjement

De siste fem årene har TV-aksjonen gått til prosjekter i utlandet, og Gudrun Brøvig Silde forventer et høyt engasjement rundt årets budskap og aksjon.

– I år går pengene til prosjekter i Norge, og vi forventer veldig god respons. Budskapet vårt treffer de fleste av oss i en eller annen sammenheng, enten vi kjenner noen, eller tenker at det kunne vært meg, sier Silde, og legger til at de er like opptatt av å endre holdninger, og få et rausere samfunn, som å samle inn penger.

 

Om TV-Aksjonen 2018

  • TV-aksjonen har blitt arrangert i Norge siden 1974, og er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.
  • Søndag 21. oktober banker 100 000 bøssebærere på 2,3 millioner dører mellom klokken 16 og 18.
  • I år går inntektene fra TV-aksjonen til Kirkens Bymisjons kampanje, «Mindre sammen alene».

Du kan melde deg som bøssebærer på blimed.no