Pusser opp Østbanehallen

Pusser opp Østbanehallen

– Skal løfte Østbanehallen tilbake til fordums storhet. 1. oktober stenger Østbanehallen dørene. Samtidig starter arbeidet med å løfte Østbanehallen tilbake til fordums storhet. Østbanehallen skal bli et bygg som står i stil med den fantastiske kulturarven bygget bærer med seg. Ambisjonen er å skape en møteplass som hele Oslo kan være stolte av.

Fotos: NJF

Rom Eiendom ønsker å fremheve de fantastiske bygningsmessige kvalitetene som bor i Østbanehallen, og satser stort på å løfte frem byggets helt spesielle arkitektur.

– Byggets egenskaper har havnet i skyggen av et mylder  av ulike shopping- og bespisningssteder. Nå skal vi ta bygget tilbake, sier Trond Rusten, prosjektdirektør i Rom Eiendom.

Nødvendig fornyelse
Rusten understreker at det er trist å skilles fra mange av de eksisterende leietagerne etter årelangt samarbeid, men sier at en reell fornyelse krevde helt nye løsninger. Det presiseres at alle leiekontrakter løper ut 30.09.13 slik at ingen blir kastet ut av løpende leieforhold.

Når nå leiekontraktene løp ut hadde vi to valg.
Fortsette med dagens løsninger uten særlige oppgraderinger og endringer med fare for ytterligere slitasje, forfall og forringelse av kulturminnet Østbanehallen.
Alternativet var som vi har valgt å ta et kraftig grep og sette bygget i stand i henhold til dagens tekniske krav, intensjon bak fredning samt tilrettelegging for universell utforming etc.

Dette mener vi vil gi en løsning hvor spisesteder og forretninger henger sammen, og hvor bygget i sin helhet vil fremstå som et sted der man møter både venner og familie på en gang – enten sammen eller hver for seg. Vi ønsker oss et sted hvor man både kan spise jobblunsj, ta en kaffe med kona på vei til jobb og spise før man tar turen i Operaen.

Østbanehallen – en del av kulturarven i Oslo
Rusten forteller at Østbanehallen er et viktig prosjekt for Rom Eiendom.

– Vi ser på Østbanehallen som en viktig del av Oslos historie. Det er et fredet og kulturhistorisk bygg som fortjener å fremstå i bedre forfatning enn det gjør i dag. Det ansvaret må vi som eier av bygget ta.

Det er allerede offentlig at Østbanehallen vil bli en spennende miks av restauranter, kafeer, kvalitetsbutikker og at turistinformasjonen i Oslo (VisitOslo) flytter inn. Hvordan det endelig kommer til å se ut i hallen, og hvilke andre forretninger det jobbes for å få inn i hallen vil Rom Eiendom komme tilbake til når alle planene er klare 1. oktober 2013.

– Når Østbanehallen står ferdig kommer det til å bli en møteplass hele byen kan være stolte av, et sted som kombinerer Østbanehallens fredete arkitektur med moderne stramme arkitektoniske grep. Et sted folk reiser til, også når de ikke skal ut og reise, sier Rusten.